This text is replaced by the Flash movie.
Online МЕГАМАГ ВОЛТА Политика на поверителност
Електронен каталог

ЗА НАС / ABOUT US

Магазини “Волта” е специализирана търговска верига за мебели, електроника, компютри, битова и бяла електродомакинска техника.

Първият магазин отваря врати на 15 юни 1992 г. в Хасково. Още през следващата година заработва и вторият магазин на фирмата. На 12.07.2007 г. бе открит и най-новия магазин на фирмата МЕГАМАГ ВОЛТА, който е разположен в централната част на града и е на площ от 3000 м2. В него се предлагат всички артикули на фирмата, които наброяват над 15000 артикула.

Днес фирмата притежава още 1 търговски обект в областния център и един в Свиленград, с което общата търговска площ на фирмата нарастава на 3 700 м2.

 

The stores VOLTA are a specialized commercial chain for electronics, computers, domestic, white electrical household appliances and furniture.

The first store opened its doors on June 15 1992 in Haskovo. During the next year, the second store of the firm starts its operation. On 12.07.2007, the newest store of the firm was opened, MEGAMAG VOLTA, which is located in the central part of the town and has a surface of 3000 square meters. It offers the whole range of goods of the firm, the total number of which exceeds 15 000 different products.

Today the firm owns 1 more commercial store in the district center and one store in the town of Svilengrad, with which the total commercial area of the firm increases to 3700 square meters.

 


 

Фирмата разполага със собствена търговска марка VOLTEL с която се предлагат над 180 артикула от областа на бялата, черната, климатична техника и компютърни системи. Уредите с марката VOLTEL съчетават в себе си отлично качество и достъпна цена.

 

The firm has its own trademark VOLTEL, with which it offers more than 180 different products in the field of the black, white and air-conditioning technics and computer systems. The appliances with the trademark VOLTEL combine excellent quality and a reasonable price.

Освен веригата от магазини ВОЛТА, фирмата извършва и търговия на едро с бяла и черна техника, като за целта освен дистрибуцията на собственната марка извършва и собствен внос на уреди с марка Siltal, Scarlett и др. Фирмата разполага със собствена търговска база за нуждите на търговията на едро с площ от 6000 м2. Над 200 фирми са клентите на едро на фирмата.

 

Besides the chain of stores VOLTA, the firm carries out wholesale activities with black and white technics, and in doing so it not only distributes its own trademark, but also conducts its own import of appliances with the trademark Siltal, Scarlett, etc. The firm has its own commercial base for the needs of its wholesale activity with a surface of 6000 square meters. Customers of the firm are over 200 retail stores.

Фирмата разполага и със собствен транспорт. 6 камиона ежедневно извършват доставки на стоки до дистрибуторите.

 

The firm also has its own transport. Six trucks carry out the daily deliveries of the goods to the distributors.

Основни доставчици са фирми от Китай, Турция и страните от Европейския съюз.

 

Main suppliers are companies from China, Turkey and the countries from the European Union.

Във фирмата работят над 20 служителя - предимно млади специалисти и консултант-продавачи в областта на битовата техника и Hi Fi продуктите.

 

The firm has over 20 employees – mostly young specialists and sales consultants in the field of domestic appliances and Hi Fi products.

Целта и стратегията на фирмата е да задоволи максимално изискванията на своите клиенти с добро обслужване, високо качеството на предлаганата техника, компетентна информация и атрактивна система за отстъпки на редовните клиенти.

 

The aim and the strategy of the firm is to satisfy to a maximum extent the requirements of its customers with good services, high quality of the offered goods, competent information and an attractive discount system for the regular customers.

За своите клиенти фирмата предлага и на лизинг.

В переспектива фирмата залага на:

- разшираването и налагането на собствената марка VOLTEL, не само на местния пазар но и в страни като Македония, Сърбия, Гърция и старните от Европейския съюз.

- изграждането на нова и модерна складова база.

- изграждане и развитие на нови магазини от веригата МЕГАМАГ ВОЛТА.

От 2012 г. фирмата търгува основно с мебели.

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:

гр. Хасково
ул. “Търговска” 4
Mагазин МЕГАМАГ ВОЛТА
"СОНИКС М" ЕООД - гр. ХАСКОВО

 

For their customers, the firm proposes its on leasing.

In perspective, the firm relies on:

- expanding and imposing its own trademark VOLTEL, not only on the domestic market, but also in countries like Macedonia, Serbia, Greece and the countries from the European Union.

- creating a new and modern storage base.

- building and developing new stores from the chain MEGAMAG VOLTA.

From 2012, the company trades mainly with furniture.

Store and Head Office

Haskovo
4 Targovska str.
Shop Megamag Volta
SONIKS M ltd

 

БългарскиΕλληνικά